ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי, שיקומי, חינוכי מקבוצת מקצועות הבריאות. מרפאים בעיסוק מסייעים לאנשים (ילדים ומבוגרים) להיות שותפים פעילים בעיסוקים ובפעילויות שהם צריכים ורוצים לעשות בסביבות השונות שבהן הם מתפקדים כגון בלימודים, בעבודה, בבילוי שעות הפנאי ובעצמאות בחיי היום יום.

מתי מפנים תלמיד בי"ס לעזרה בריפוי בעיסוק?

  • כאשר יש קשיי כתיבה, כגון: כתב לא קריא, כתיבה איטית, כתב לא מאורגן.
  • כאשר יש קושי לבצע באופן עצמאי משימה מורכבת כגון: הכנת עבודות לביה"ס, למידה למבחן, ארגון מטלה בבית, פעילות במשחק מורכב, משחק חברתי בקבוצה.
  • כאשר יש קושי בהתארגנות בזמן ובמרחב כגון: עמידה בלוח זמנים, ארגון חפצים אישיים, התארגנות במעברים בפעילויות שונות (מפגשים חברתיים השתתפות בזמן בחוגים, הסתגלות לשינויים ולמצבים חדשים בעיקר מצבים הדורשים התארגנות מחודשת ועוד).
  • כאשר יש הימנעות ממשחקי חצר ופעילויות ספורטיביות קבוצתיות.


מתי מפנים ילד בגיל הרך לעזרה בריפוי בעיסוק?

  • כאשר הילד מתקשה, מאחר או נמנע מפעילויות שונות הנדרשות בגילו כגון: תנועה, יצירה, משחק ולמידה.
  • כאשר הילד מבטא רגישות תחושתית המפריעה לו לתפקד בחברה במשחק, ביצירה לבוש, אכילה והגינה.


הערה
לרוב, ילדים בגיל הרך מופנים לאבחון רב מקצועי במכונים להתפתחות הילד ורק לאחר שלב האבחון מופנים לטיפול בריפוי בעיסוק התפתחותי.


צוות המרפאים בעיסוק בדגש מציע שירות לילדים בכל הגילאים. תכנית הטיפול מותאמת ברמה אישית.

רבקה צדיק

עדי עובדיה ישראלי

אתי עמיאל

עדי חי בינשטוק

אתר העמותה לריפוי בעיסוק