קשיים בכתיבה ידנית / דיסגרפיה. חלק 1

קושי בכתיבה ידנית (דיסגרפיה) בא לידי ביטוי באופנים שונים ( למשל, כאב, איטיות, כתב יד לא קריא) ויכול להיות בדרגות חומרה שונות. כל קושי בכתיבה עשוי להוביל לקשיים לימודיים, להשפיע באופן עקיף גם על יכולת ההבעה בכתב ולהקשות גם בחיים הבוגרים. מטרת הטיפול בכתיבה היא להוביל קודם כל לשיפור המיומנות ובמידת הצורך להתאים עזרים חלופיים. ניתן לשפר מיומנות זו בכל גיל.

האם ילדך נמנע מלכתוב בכתב יד?

האם קצב כתיבתו איטי או שכתב ידו אינו קריא?

האם הוא מתלונן על כאב במהלך הכתיבה? 

האם אתה סובל מקשיים אלו?  

אלו הם חלק מהסימנים לקושי בכתיבה ידנית. קושי זה יקרא דיסגרפיה ויחשב כלקות למידה, במידה ותפקוד האדם בכתיבה ידנית נמוך משמעותית (בפער של שנתיים), מהתפקוד המצופה מבני גילו, רמת המשכל שלו והחינוך שקיבל בעברו. עם זאת, גם קושי ברמה קלה יותר, עשוי להשפיע ולהקשות על תפקודים שונים בחיי הילד או המבוגר.  

כתיבה היא אחת מהמיומנויות החשובות שילד צריך לפתח במהלך לימודיו בבית הספר והיא כלי המשמש אותנו לתקשורת לאורך כל החיים. הכתיבה הינה אחת מהמיומנויות הידניות המורכבות ביותר ודורשת אינטגרציה של מערכות רבות.  

בשנים הראשונות הילד מפתח בעיקר את יכולת הכתיבה הידנית והוא לומד להפיק כתב יד ברור וקריא בשטף ובמהירות, מבלי שיתעייף מכך. בשנים מתקדמות יותר, מתפתחת במקביל גם היכולת להביע את עצמו בכתב ולהשתמש בכך במסגרות שונות בחייו (בלימודים, בעבודה ובחיי היומיום), למשל, במבחנים, בעריכת סיכומים, בכתיבה אישית (כמו מכתב לחבר) ולצרכי התארגנות (כגון, הכנת רשימת ציוד/קניות).    

קושי בכתיבה הידנית בא לידי ביטוי באופנים רבים כגון, קצב כתיבה איטי, כתב יד מבולגן ולא ברור, ריבוי מחיקות ותיקונים, כאב או הזעת יתר במהלך כתיבה ועוד'. קשיים אלו עשויים להוביל לתסכול רב, הימנעות מכתיבה ולהפריע להישגים בלימודים.  

בנוסף, מחקרים מראים שהשליטה בכתיבה הידנית משפיעה על יכולת ההבעה בכתב. ילד או מבוגר המתקשה בכתיבה, עשוי להראות קשיים בהבעה בכתב, גם אם יכולת ההבעה שלו תקינה לגמרי. אדם שבעת הכתיבה מתמקד בחלקים הטכניים שלה (כמו למשל, עיצוב אותיות) או שדעתו מוסחת מכאב,  עשוי לשכוח את רעיונותיו, להראות קשיים בארגון המסר, ולהתעכב באופן משמעותי במהלך מבחנים או כתיבת עבודות ועוד. קושי מסוג זה גורם לתחושת מאמץ ותסכול רב ולעיתים קרובות גורם גם להתנגדות לכתיבה.  

מטרת הטיפול היא להוביל לשיפור במיומנות הכתיבה הידנית. ראשית מתבצע בירור מעמיק בנוגע לגורמים לקושי. לאחר מכן אנו מתמקדים בשיפור תהליכים המובילים לקושי זה, בהתאמת אמצעי עזר ובמידת הצורך בהתאמת אמצעים חלופיים לכתיבה הידנית.  

אומנם מומלץ לפנות לאבחון בשלבים מוקדמים (לאחר סיום רכישת הכתיבה בכיתה ב'), אך ניתן לבצע שינוי משמעותי בכל גיל ובכל שלב בחיים. 

עדי עובדיה ישראלי,

מרפאה בעיסוק

ידע נוסף וייעוץ בנושא ניתן לפנות אלי  

במייל: isadi19@gmail.com  ובטלפון: 0524602987