מודלים להתערבות ולשילוב

המערכת כולה צריכה לאפשר לילדים עם הצרכים המיוחדים סביבת עבודה מיטבית בה עובדים במשותף הצוות החינוכי והטיפולי יחד עם ההורים תוך היענות לצורכי הילדים.

מודלים להתערבות ולשילוב של ילדים עם בעיות תקשורת

מודל ה- DIR

ייחודו של מודל זה, בהבנה שהוא מספק באשר לגורמים להתנהגות ולקשיים של הילד. מודל ה-DIR מאפשר לילדים עם לקויות על הרצף האוטיסטי בפרט ללמוד כיצד להתייחס לאחרים בצורה חמה ואינטימית, לתקשר עמם בצורה משמעותית באמצעות מחוות ומילים ולפתח רמות חשיבה גבוהות הכוללות יכולות הפשטה ואמפתיה. תוכנית טיפולית המבוססת על מודל זה דורשת שימוש בטכניקות משחק מיוחדות ( ( floortime ועל פי הצורך טיפולים ברכיבים הפיזיים השפתיים והרגשיים של כל ילד באופן פרטני.

Floortime *- התערבות טיפולית המתמקדת ביצירת אינטראקציות רגשיות משמעותיות בין המטפל או ההורה לבין הילד, כדי לבסס את יכולותיו ההתפתחותיות- רגשיות של הילד בשלב שבו הוא נמצא ולקדם אותו לעבר השלבים הבאים. הדגש במפגשים אלה הוא על תקשורת ספונטנית, יצירת הנאה משותפת, שימור של משחק לאורך זמן והרחבת מעגלי התקשורת באמצעות משחק, מחוות ומילים

טיפול באומנות

מודל טיפולי בגישה התפתחותית, שמטרתו פיתוח אינטראקציות ובניית קשר בינאישי אצל ילד על הרצף האוטיסטי. הכלי העיקרי הוא השימוש באומנויות המאפשר לתקשר עם הילד בדרך חלופית שאינה מילולית. האפיונים התחושתיים של האומנויות משרתים את העבודה החשובה של וויסות עצמי, גם באופן תחושתי וגם באופן רגשי.עשייה אומנותית יכולה לגרום להנאה, ומן המקום של הנאה אישית ניתן להתקדם להנאה משותפת, ואח"כ לאינטראקציות ולבסוף לקשר בינאישי הדדי.

טיפול בקבוצת משחק

ההשתתפות בקבוצת משחק עשויה להיות לעזר רב למגוון רחב ביותר של ילדים. ניהול נכון של קבוצה כזו יכול להוות עזר מרכזי ביותר לילדים בחשיפה רכה ותומכת לאינטראקציה חברתית.הילד לא נשאר נתמך על ידי המבוגר. תיווך שהצליח הינו תיווך אשר במהלכו ירדה עזרתו של המבוגר עד שאין בו צורך עוד. המטרה הסופית היא להגיע למצב בו קבוצת השווים בקבוצת המשחק מנהלים אינטראקציה ספונטנית ללא מבוגר כלל.

שילוב ילדים עם בעיות תקשורת במסגרת גן רגילה

תהליך השילוב של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בגנים רגילים מיועד לעזור לילד להסתגל לסביבתו למרות קשייו האובייקטיביים. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם קשיי התקשורת של הילד היא תוך כדי למידה "ואימון" בסביבה הטבעית. מטרתו הסופית של תהליך ההתערבות היא שהילד המתקשה בתקשורת יוכל להפוך לשותף שווה בפעילויות הגן עם קבוצת בני גילו. תהליך ההתערבות מסייע לילד להסתדר בגן בכוחות עצמו וללמוד לבקש את עזרתם של אנשי הצוות בהתאם לצרכיו. באופן זה הוא יכול להמשיך ולתפקד בצורה טובה יותר בכוחות עצמו.

מודל שילוב כלל מערכתי

שילוב ילדים במערכת רגילה צריך להיעשות רק עם הבנה מעמיקה לגבי 3 זכויות שיש לילד: הזכות שיראו אותו כילד על כל המשתמע מכך, הזכות להיות שונה והזכות להשתייך. השילוב הוא מטרה ואמצעי כאחד. בתהליך השילוב מספר שלבים ובכל שלב יש לקחת בחשבון לא רק את הילדים המשולבים והוריהם, אלא גם את ילדי הקבוצה הרגילה, הצוות החינוכי והטיפולי ואת כל המערכת המשלבת.

המערכת כולה צריכה לאפשר לילדים עם הצרכים המיוחדים סביב עבודה משותפת של הצוותים החינוכיים והטיפוליים עם ההורים ועם המערכת כולה מותאמת לצרכיהם,תוך היענות לצורכי הילדים.

מוגש ע"י איטה הבל יועצת חינוכית