אספרגר-טיפול בקשיים חברתיים

תוכנית ההתערבות "אני בקבוצה" כוללת מפגש קבוצתי עםנורית ושתי נערות עם התפתחות תקינה. במהלך המפגש הקבוצתי נעשית הקנייה של תיפקוד חברתי אינטגראלי באמצעות מיומנויות חברתיות, אותן הן לומדות תוך כדי ניהול פרויקט משותף(מסיבה) , משחק חברתי , בילוי משותף , סיפור חוויות או דילמות המתאימות לגיל ההתבגרות

מאמרים מקצועיים > טיפול במיומנויות חברתיות - אספרגר סיפור טיפול

תהליך טיפול בילדה עם תסמונת אספרגר (בספקטרום האוטיסטי)

נורית (שם בדוי) בת 15 , אובחנה כנערה עם תסמונת אספרגר (מספקטרום האוטיזם).

על פי האבחון נורית מראה חסרים משמעותייםבקשרים חברתיים, במיוחד בפיתוח יחסים עם ילדים בני גילה ובפעילויות חברתיות הדדיות. כישורי השפה והתפקוד הכללים התאימו לגילה, בתחום התקשורתי מתאימה לאבחנה של ספקטרום האוטיזם.

כאשר נורית נכנסה לחטה"ב , הקשיים החברתיים נהיו מודגשים יותר וניכר פער משמעותי בתפקודה החברתי תקשורתי משאר בני גילה.

כדי לסייע לנורית בהשתלבות חברתית סבירה נערכה תכנית משולבת של היועצת איטה מטעם "דגש" עם כלל אנשי המקצוע כולל ההורים לשילובה בביה"ס בלימודים והשתתפות חברתית.

פירוט תכנית ההתערבות:

נורית שולבה בכתה רגילה בהתאם ליכולותיה הקוגניטיביות הגבוהות . חונכת מטעם משרד החינוך, לוותה אותהבמשך 15 ש"ש בכתהובזמן ההפסקות.

קלינאית תקשורת טיפלה בנורית אחת לשבוע במסגרת ביה"ס

יועצת חינוכית מטעם "דגש" לוותה את נורית בתוכנית "אני בקבוצה"- תוכנית שמתמקדת ברכישת כלי התערבות לקידום מיומנויות חברתיות של ילדים עם PDDבתפקוד גבוה. היועצת נפגשה עם נורית גם באופן פרטני אחת לשבוע לפגישות משוב אישיות ולבניית המשך תכנית ההתערבות ממוקדת לצרכים התקשורתיים של נורית.

סומנו יעדים ומטרות בתחום הקוגניטיבי, חברתי ורגשי.

תוכניתההתערבות "אני בקבוצה"כוללת מפגש קבוצתי עםנורית ושתי נערות עם התפתחות תקינה. במהלך המפגש הקבוצתי נעשית הקנייה של תיפקוד חברתי אינטגראלי באמצעות מיומנויות חברתיות, אותן הן לומדות תוך כדי ניהול פרויקט משותף(מסיבה) , משחק חברתי , בילוי משותף , סיפור חוויותאו דילמות המתאימות לגיל ההתבגרות.

במפגש הפרטני עם נורית מעבדים תהליכים רגשיים שעלו תוך כדי המפגש עם בנות הקבוצה.

במפגשים עם נורית והוריה, נבנתה תכנית לאתגר את נורית במשימות בית ספריות , בהן תוכל להביא את תחומי העניין שלה, לחשוף ולשתף את שאר בני השכבה בתחומים אלה ולתפוס מקום מרכזי ומשמעותי יותר בקרב חבריה לשכבה בביה"ס.

במהלך השנה ההורים קיבלו דווח שוטף לגבי מידת ההתקדמות ברכישת המיומנויות החברתיות .

מערכי המפגשים כללו: משמעות של הקשבה, התייחסות לרגשות פשוטים ומורכבים, מודל פתרון בעיות, יוזמה חברתית, הכרת כללים בסיסיים של פעילות משותפת , הכרת רגשות האחר ועוד. הדיון במושגים אלה תוך כדי פעילויות משותפות אפשר פתיחות ,תהליך עבודה משמעותי וקידום התפקודים החברתיים ובסופו של התהליך השתתפות נורית במעגל החברתי שלה.