טיפוח תחושת המסוגלות לילדי A.D.H.D

לתת אחריות לילד על משימה ביתית שגרתית כמו לפנות מדיח, לערוך שלחן וכד'. אפשר לתת לילד לבחור ולחלופין ברוטציה בין בני המשפחה.

לשמור על שגרת יום ולוח זמנים מתוכנן מראש, חשוב שהילד ידע מראש מה נדרש ממנו, מה התכנית, (מונע התפזרות) עוזר להתארגן במהלך היום . שמירה על סדר יום קבוע כוללת זמן "כיבוי אורות" לשינה קבוע גם בימי חופשה.

השתמשו בטכנולוגיות המעודדות למידה ומעלות את רמת הקשב והעוררות.

פעילות גופנית מומלצת בכל ימות השנה, מומלץ להשתמש בפעילות גופנית בין מטלות שגרתיות במהלך היום . בביה"ס לעודד פעילות בחצר בזמן ההפסקה ובבית בין תכניות השיעורים ושאר המטלות השגרתיות הנדרשות.
זכות בחירה – להקצות לילד חלון זמן מסוים בו הוא בוחר מה לעשות. כאשר היוזמה היא מצד הילד המטלה נעשית יותר קלה לביצוע.
לעודד פעילות המבטיחה הצלחה וחיזוק תחושת המסוגלות של הילד, לא רק לחזק את מה שקשה לו לעשות אלא גם לחזק את מה שהוא מסוגל טוב לעשות!!  לעודד כישרונות!! מעלה את הערך העצמי.